Książki są jak towarzystwo,
które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz

  Koło czytelniczo-medialne

opiekun - p.Iwona Bożena Bukrejewska

Koło Czytelniczo – Medialne działa w Gimnazjum nr 3 od września 2012 r. Jest to grupa uczniów z klas I- III, którzy są zainteresowani książkami, czytaniem i technologią informacyjną. Spotkania koła odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć przez uczniów.

Młodzież doskonali podstawowe umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w połączeniu z wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.


  Zadania koła

 W ramach działalności koła uczniowie zapoznają się z pracą biblioteki, poznają jej zbiory, służą radą i pomocą czytelnikom w wyborze lektury, zachęcają się wzajemnie do czytania książek. Włączają się również w organizowanie imprez czytelniczych m.in. Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, obchodów Dnia Książki i Praw Autorskich, konkursów czytelniczych, akcji charytatywnych i wystaw bibliotecznych. Na spotkaniach członkowie koła prowadzą dyskusje na temat przeczytanych książek, piszą recenzje, promują dobrą książkę poprzez cykl nowości pod hasłem "Biblioteka poleca". Biorą udział w konkursach czytelniczych szkolnych, przeprowadzają zajęcia czytelnicze według własnych scenariuszy oraz realizują programy i projekty ogólnopolskie. Od roku szkolnego 2013/2014 członkowie koła przystępując do programu "Poczytaj mi, przyjacielu" organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, szerzyli ideę wolontariatu, realizowali m.in. projekt pt. „Czytanie na śniadanie” i inne.

  Wiele czasu członkowie koła spędzają przy komputerach w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, usprawniając swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. Na zajęciach uczniowie korzystają z zasobów Internetu m.in. wyszukują informacje o nowościach wydawniczych, przeglądają ciekawe serwisy o tematyce edukacyjnej oraz korzystają z zasobów bibliotek wirtualnych. Tworzą prezentacje multimedialne oraz dokumenty tekstowe i graficzne. W tym roku stworzyli Mobilną bibliotekę- na bazie szkolnego zespołu łączników bibliotecznych stworzono sieć komunikacyjną między biblioteką szkolna i publiczną. Powołani łącznicy dostarczają listy książek, którymi zainteresowani są ich koledzy i koleżanki z klasy. Łącznicy biblioteczni informują na stronie internetowej szkoły, jakie tytuły książek polecają inni, tworzą listę książek rekomendowanych.

  Uczniowie działający w zespole, w porozumieniu z biblioteką publiczną, będę brali czynny udział w planowaniu zakupów do biblioteki szkolnej. Najaktywniejsi członkowie koła za swoje zaangażowanie otrzymują na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe i dyplomy.


ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

  

  Uczestnicy koła:


Dąbkowska Sylwia kl. III a

Frankowska Magdalena kl. III a

Kamińska Anita kl. III a

Keżel Aleksandra kl. III c

Kondysiak Angelika kl. III c

Murawska Aleksandra kl. III a

Siedlecka Weronika kl. III a

Sierakowaska Patrycja kl. III c

Aktualizacja: 23.09.2016